Profiel van de CLB-medewerker

Wij zoeken medewerkers die graag met kinderen en jongeren werken, die ook graag in team werken, medewerkers die goed kunnen organiseren en assertief zijn… 

CLB-medewerkers hebben een brede opdracht waarin diverse rollen opgenomen worden: je bent afwisselend hulpverlener en coach, professional en teamlid, netwerker en taakbeheerder.
Deze rollen en de bijgaande resultaatsgebieden worden in dit schema weergegeven.

Medewerkers die rechtstreeks met cliënten werken zijn psychopedagogisch werkers en consulenten, maatschappelijk werkers, paramedisch werkers en artsen. Lees meer over de diplomavereisten.
Daarnaast zijn nog andere medewerkers aan de slag op een CLB: bedienden, ICT-medewerkers, poetspersoneel…

We hebben competentieprofielen voor de cliëntnabije CLB-medewerkers. We onderscheiden drie verschillende soorten competenties. Lees ze allemaal!

Over de eerder algemene basis- en beroepscompetenties kan je lezen in het competentieprofiel.

Hierna lees je de disciplinecompetenties voor de diverse medewerkers.